DCTF24

13. april 2024
Fakulteta za računalništvo in informatiko


Tudi letos vam DCTF predstavljamo v obliki konference, ki jo bo spremljalo CTF tekmovanje. Dogodek bo potekal od 9:00 do 19:00, po katerem bo sledila še podelitev nagrad. CTF tekmovanje bo posamično, vendar udeležba na tekmovanju ni obvezna za prisotnost na predavanjih. Vidimo se 13.4.2024 ob 9:00 na Fakulteti za računalništvo in informatiko!

CTF tekmovanje bo služilo tudi kot prvi izbirni krog za junior člane (tekmovalci rojeni med 1. januarjem 2004 in 31. decembrom 2009) slovenske ekipe, ki bo našo državo zastopala na letošnjem ECSC (European Cyber Security Challenge) v Italiji.

Za tekmovalce:

Tekmovanje bo imelo 5 kategorij:

web icon Web - hekanje internetnih aplikacij

crypto icon Crypto - kriptografija

reverse icon Rev - obratno inženirstvo

pwn icon Pwn - binarna eksploitacija

misc icon Misc - mešano

Pri vsakem izmed izzivov je cilj pridobiti zastavico (flag), ki je tekst vnaprej znane oblike s katero nam dokažete, da ste izziv zares rešili. Za vsakega ste nagrajeni s točkami.

Urnik:

Rezerviraj vstopnico!
DCTF23 DCTF23