DCTF24

13. april 2024
Fakulteta za računalništvo in informatiko


Letos vam DCTF predstavljamo v obliki konference.

Več informacij sledi kmalu.

DCTF23 DCTF23