DCTF22

Naša ekipa je že drugo leto zapored organizirala svoje tekmovanje CTF. Tekmovanje pa smo razdelili na dva dela.

Prvi del je bil namenjen samo slovenskim tekmovalcem, in je potekal v obliki dogodka na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Na zaključnem dogodku so tekmovalci lahko spoznali tako nas kot tudi strokovnjake iz različnih področij kibernetske varnosti v Sloveniji.

Drugi del pa je bil namenjen vsem in je objavljen tudi na portalu ctftime.

Ponudili smo izzive iz 5 kategorij:

web icon Web - hekanje internetnih aplikacij

crypto icon Crypto - kriptografija

reverse icon Rev - obratno inženirstvo

pwn icon Pwn - binarna eksploitacija

misc icon Misc - mešano

Pri vsakem izmed izzivov je cilj pridobiti zastavico (flag), ki je tekst vnaprej znane oblike s katero nam dokažete, da ste izziv zares rešili. Za vsakega ste nagrajeni s točkami.

Ekipa DragonSec SI